pSuna la:  0249 / 462 038
© 2014 Grupul de Actiune Locala Dirjov Plapcea Vedea

TERITORIU GAL

        Judeţul OLT este aşezat în partea de sud a ţării (regiunea Sud Vest Oltenia) şi ocupă 2,3% din teritoriul României. Are suprafaţa de 5.498,28 km2, fiind al 24-lea judeţ ca întindere. Este traversat de la nord la sud de apele râului Olt şi se învecinează la est cu judeţele Argeş si Teleorman, la vest cu judeţul Dolj, la nord-vest cu judeţul Vâlcea şi la sud cu fluviul Dunărea, pe lungimea de 47 km.

        Teritoriul acoperit de GAL “DÎRJOV-PLAPCEA-VEDEA” se află situat în partea centrală a judeţului Olt  si se încadrează în limita a 10 unităţi administrativ teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 9 localităţi  în judeţul Olt : oraşul Potcoava, şi comunele: Bălteni, Cârlogani, Curtişoara, Icoana, Perieţi, Priseaca, Strejeşti şi Valea Mare şi una situată în judeţul Vâlcea: Lungeşti.

Teritoriul GAL DIRJOV PLAPCEA VEDEA dispune de o reţea rutieră alcătuită în principal din drumuri judeţene şi comunale prin care se asigură conexiunea cu localităţile din judeţele vecine, dar este străbătut şi de două artere naţionale: de la est la vest DN 65 (E574) ; de la nord la sud DN64.

Accesul la transportul feroviar este asigurat în oraşul Potcoava şi comunele Valea Mare, Strejeşti  şi Bălteni,  de unde, se poate ajunge la Râmnicu Vâlcea, Piteşti sau Slatina.

Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL DIRJOV PLAPCEA VEDEAeste aeroportul internaţional din Craiova, distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului până la acesta fiind la 58 km.

Teritoriul are acces la transportul fluvial pe Dunăre prin portul Corabia, conexiunea putându-se realiza prin DN 64. Distanţa între centrul teritoriului şi portul Corabia este de 89 km.

 

Cod
Comună
INSSE

NUMELE LOCALITĂŢII

NUMĂR LOCUITORI

SUPRAFAŢA
TOTALĂ

Comune

Oraşe

Sate

Din Oraşe

TOTAL Teritoriu

km2

128374

-

POTCOAVA*

POTCOAVA

5863

5.863

65,270

POTCOAVA FĂLCOENI

SINEŞTI

TRUFINEŞTI

VALEA MERILOR

130286

BALTENI**

 

BĂLTENI

0

2.039

33,250

126166

CARLOGANI

 

CÂRLOGANI

0

2.680

42,010

BECULEŞTI

CEPARI

SCORBURA

STUPINA

126433

CURTISOARA

 

CURTIŞOARA

0

4.564

51,770

DOBROTINET

LINIA DIN VALE

PIETRIŞU

PROASPEŢI

RAIŢIU

127322

ICOANA

 

ICOANA

0

1.875

55,930

FLORU

URSOAIA

128052

PERIETI

 

PERIETI

0

1.908

34,160

MĂGURA

MIERLEŞTII DE SUS

128436

PRISEACA

 

PRISEACA

0

1.795

34,580

BUICEŞTI

SĂLTĂNEŞTI

129139

STREJESTI

 

STREJEŞTI

0

3.309

47,070

COLIBAŞI

MAMURA

STREJEŞTII DE SUS

129656

VALEA MARE

 

VALEA MARE

0

3.882

57,320

BÂRCA

RECEA

TURIA

ZORLEASCA

170952

LUNGESTI

Judetul Valcea

 

LUNGESTI

0

3.474

59,580

CÃRCÃDIEŞTI

DUMBRAVA

FUMURENI

GĂNŢULEI

STĂNEŞTI-LUNCA

TOTAL

 

 

 

5.863

31.389

480,940