pSuna la:  0249 / 462 038
© 2014 Grupul de Actiune Locala Dirjov Plapcea Vedea

DEMOGRAFIE

Caracteristici demografice ale teritoriului  GAL – DIRJOV PLAPCEA VEDEA

          Din cele 10 localitati ale GAL DIRJOV PLAPCEA VEDEA, 9 localităţi apartin  judeţului Olt: oraşul Potcoava, şi comunele: Bălteni, Cârlogani, Curtişoara, Icoana, Perieţi, Priseaca, Strejeşti şi Valea Mare şi una apartine judeţului Vâlcea: Lungeşti.

Numărului total al locuitorilor din aria teritorială a GAL este de 31.389 locuitori, dispusi pe o suprafaţă totală de 480,94 km2, densitatea populaţiei fiind de  65,27 loc/km2.

Localităţile din judetul Olt acoperă 87,61 % din suprafata totala a GAL-ului, în timp ce localitatea din judetul Vâlcea reprezintă 12,38 % din suprafaţa totală a GAL-ului.

 

         Includerea oraşului Potcoava în teritoriul GAL asigură coerenţa teritorială şi masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice, pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă.

 

           Potcoava, cu cei 5.863 locuitori este un oraş mic (până în anul 2004 comună), şi reprezintă în teritoriul GAL acel punct comun care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, create în timp între locuitori.

 

            Problemele cu care se confruntă locuitorii acestui oraş sunt similare cu cele întâlnite în comunele din teritoriul GAL, neremarcându-se nici măcar un număr mai ridicat de locuitori faţă de acestea, Potcoava înregistrând în anul 2010, 5.863 locuitori, iar comuna Curtişoara, de exemplu 4.564 locuitori.

 

              Cu toate astea numărul mai mare de locuitori din Potcoava conduce spre dependenţa locuitorilor din spaţiul rural de localităţi cu o populaţie mai numeroasă, pentru a putea pune în valoare mai bine rodul muncii lor, ceea ce explică necesitatea includerii oraşului Potcoava în teritoriul GAL “DÎRJOV-PLAPCEA-VEDEA”.

 

              Situatia privind ruralitatea teritoriului este următoarea:

             Ponderea populatiei rurale = 81,32 %

             Ponderea populatiei urbane= 18,68 %

            Gradul de ruralitate = (Populatia in localitati cu densitate 2)*100/(Populatie totală)

            Gradul de ruralitate = 25.526 / 31.389 = 81,32 %

 

 

Clasificarea localităţilor din componenţa teritoiului ocupat de GAL, funcţie de densitate, este următoarea:

Densitate

Grupa

Comuna

Densitatea la nivel de comună

Între 20 şi 39,5 loc/km2

Zonă cu riscuri mari de  depopulare

Icoana

33,52

Între 39,5 şi 79 loc/km2

Zonă rurală cu densitate în scădere

Bălteni

61,32

Cârlogani

63,79

Perieţi

55,85

Priseaca

51,91

Strejeşti

70,30

Valea Mare

67,73

Lungeşti

58,31

Între 79 şi 120 loc/km2

Zonă în ascensiune

Potcoava

89,93

Curtiţoara

88,16

Sursa: Elard şi INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010 – Adresa nr.602/15.03.2012

Densitate: elaborare proprie in baza datelor oficiale prin formula: populatie / suprafata

 

Din punct de vedere al ratei sărăciei, teritoriul  GAL prezintă o rată a sărăciei îngrijorător de mare.

Comuna

Rata sărăciei

Profunzimea sărăciei

Severitatea sărăciei

POTCOAVA

25,30%

6,90%

2,80%

CARLOGANI

34,90%

9,40%

3,70%

CURTISOARA

27,70%

7,10%

2,80%

ICOANA

26,10%

6,50%

2,50%

PERIETI

30,70%

7,90%

3,00%

PRISEACA

25,70%

6,40%

2,40%

STREJESTI

42,00%

12,00%

5,00%

VALEA MARE

30,90%

8,30%

3,30%

LUNGESTI

39,20%

11,50%

4,80%


Î
n urma analizei realizate asupra teritoriului GAL - “DÎRJOV-PLAPCEA-VEDEA” in ceea ce priveste componenţa teritoriului, numărul de locuitori ai teritoriului, densitatea populaţiei şi rata sărăciei:

 

Teritoriul GAL include:

 

 - 9 comune din judeţul Olt

 - o comună din judeţul Vâlcea

Populaţia totală a teritoriului :

 

    2002: 33.202 locuitori

2010: 31.389 locuitori

Densitatea populaţiei :

 

2002: 68,85 loc / km2

2010: 65,27 loc / km2

 

Rata sărăciei cuprinsă între :

 

25,30 % şi 42 %